radio satellite
radio satellite

AO7806 Series - Omni Fiberglass

AO7806 Series - Omni Fiberglass

Frequency Range

Gain (dBi)

Specs

AO7806-24T0

764-806 MHz

8.1 dBi

View Specs

AO7806-54T0

764-806 MHz

8.1 dBi

View Specs

Oceania

Grandrich